Izvadak iz referentne liste UPS uređaja (Powerwat+…)

  • Izvadak iz referentne liste UPS uređaja (Powerwat+…)

Izvadak iz referentne liste UPS uređaja

  • Županijski sud u Sisku – UPS 40 kVA
  • Poslovni centar Korzo Rijeka – UPS 10 kVA
  • Holcim Hrvatska – UPS 40 kVA
  • Arena Sport – UPS 20 kVA
  • KDS Čakovec
  • Sveučilišni kampus u Rijeci
  • Objekt Stara škola Crikvenica – UPS 15 kVA